: 022/614-197, 062/614-197

VL5 Vertex Laser

Merenje visine, distance i nagiba!

VL5 Vertex Laser je vodeći instrument za efikasan premer visine, distance i nagiba. Odlični rezultati se dobijaju u svim okruženjima.


Merenje distanci

VL5 Vertex Laser dozvoljava da se odabere najpogodniji metod merenja za aktuelnu lokaciju i situaciju.


Instrument je zasnovan na kombinaciji ultrazvučne i laser metodologije. Za kratke distance i kod primernih površina u inventuri šuma gde su uslovi guste prizemne vegetacije, koristi se pouzdani ultrazvučni metod. Kod većih distanci do 700 metara, laserska tehnologija je idealna.


Ultrazvuk

Ultrazvučni sistem merenja distanci je vrlo pogodan za rad u šumarstvu, čime je moguće premer vršiti i u uslovima guste prizemne vegetacije. Instrument ima vrlo malu potrošnju baterije, tako da je omogućen dugotrajan rad na terenu.Laser

Laserska tehnologija je idealna za duže distance do 700 metara. Kod ciljanja udaljenih objekata, instrument se može montirati na stalak zbog stabilnosti.Merenje visina


Merenje visina se vrši odabirom metoda koji je najpogodini za konkretnu lokaciju, okruženje i situaciju. Postoji više metoda merenja visina i to koristeći jednu ili više tački na objektu, kao i koristeći ultrazvučnu ili lasersku metodologiju.Merenje nagiba

VL5 Vertex Laser prikazuje rezultate merenja nagiba u stepenima, gradima i procentima.Poluprečnik uzorka

Uvek radite sa ispravnim poluprečnikom kruga na vašoj primernoj površini. Vertex laser je idealan instrument za to. Za premer se koristi ultrazvučna tehnologija, tako da je rad moguć i u uslovima gustog podrasta u šumi.Specijalizovane fukcije

VL5 Vertex Laser ima ugrađene i specijalne funkcije. Najkorišćenije funkcije su:


Hazard Trees funkcija

Hazard Trees funkcija identifikuje drveće koje ugrožava električne vodove.Delta Height funkcija

Delta Height funkcija meri opuštenost električnih vodova.Komunikacija

VL5 Vertex Laser komunicira sa eksternim uređajima Bluetooth i IR vezom. Takođe, rezultati premera mogu biti prebačeni i na DP II kompjuterizovanu prečnicu.