: 022/614-197, 062/614-197

L5 -Laser

L5 Laser je instrument za premer visine, distance i nagiba.


L5 Laser je robustan instrument otporan na teške terenske uslove. Poseduje internu memoriju za skladištenje i obradu podataka i mogućnost prenosa podataka na eksterne uređaje putem Bluetooth i IR veze.


Merenje distanci


Laser tehnologija je idealna za merenje dugih distanci. Raspon merenja je od 46 cm do 700 m.


Merenje visina


Merenje visina se vrši odabirom metoda koji je najpogodini za konkretnu lokaciju, okruženje i situaciju. Postoji više metoda merenja visina i to koristeći jednu ili više tački na objektu koristeći lasersku metodologiju.


Merenje nagiba


L5 Laser prikazuje rezultate merenja nagiba u stepenima, gradima i procentima.


Specijalizovane funkcije

L5 Laser ima ugrađene i specijalne funkcije. Najkorišćenije funkcije su:


Hazard Trees funkcija

Hazard Trees, koja identifikuje drveće koje ugrožava električne vodove.Delta Height funkcija

Delta Height funkcija meri opuštenost električnih vodova.Komunikacija

L5 Laser komunicira sa eksternim uređajima Bluetooth i IR vezom. Takođe, rezultati premera mogu biti prebačeni i na DP II kompjuterizovanu prečnicu.