: 022/614-197, 062/614-197

DP II - Kompjuterska Prečnica

DP II prečnica je vodeći instrument na šumarskom tržištu!

DP II prečnica predstavlja vodeći instrument na šumarskom tržištu zahvaljujući prilagođenim programima i dodatnom opremom za sve zahteve tačnog premera prečnika u šumi!


DP II je jednostavan za upotrebu, svestran i vrlo efikasan insturment za prikupljanje podataka u inventuri šuma, doznaci stabala i primanju trupaca u seči. Mnogim karakteristikama DP II je prilagođen za kompletno rešenje u savremenom radu u šumarstvu i industriji za preradu drveta.


DP II je potpuno prilagođen instrument za rad u teškim terenskim uslovima sa dobro izbalansiranom konstrukcijom. Brzo se zapaža jednostavnost komunikacije preko USB, Bluetooth i IR veze. Instrument je kompatibilan sa drugim Haglof instrumentima, kao što su Vertex IV, VL 5 Vertex Laser i L5 Laserom, isto kao i sa vašim PC ili drugim PDA uređajem.


Programi za DP II instrument su prilagođeni lokalnim uslovima i vrsti premera, a u instrument je moguće učitati više programa i na terenu učitavati željeni u skladu sa potrebama na terenu. Na ovaj način je moguće na lak način se prebaciti sa premera trupaca na premer u inventuri šuma. Jedna od karakteristika svih programa je i to da su prevedeni na lokalni jezik.


Sa DP II se dobija i vrlo pogodna opcija za rad na terenu. Kompjuterski terminal se može odvojiti od prečnice i imati funkciju PDA uređaja. Ako je DP II opremljena Radio Enter dugmetom, kompjuterski teminal koji je vrlo malih dimenzija se može držati u džepu, a podaci se slati sa Smart Scale prečnice.


DP II koristi internu punjivu bateriju, koja je u stanju da podrži rad na terenu duži period - više dana bez punjenja baterije.


DP II prečnica je napravljena da zadovolji sve zahteve nepovoljnih uslova rada na terenu. Prečnica je otporna na prašinu, udarce, vibraciju, temperaturne ekstreme, pritisak i vlagu.


Haglof Sweden AB je u saradnji sa šumarskim stručnjacima u Srbiji razvio tri aplikacije za prikupljanje i obradu podataka na terenu:
TAKSACIJA – program za prikupljanje i obradu podataka u inventuri šuma,
DOZNAKA – program za prikupljanje i obradu podataka kod premera stabala u doznaci za seču i
PRIMANJE – program za premer sortimenata u seči.


Dodaci za DP II

Mnogi jedinstveni i korisni dodaci su dostupni prilikom rada sa DP II kompjuterizovanom prečnicom:


DP DME

DP DME je jedinstveni dodatak za DP II kompjuterizovanu prečnicu. Radi na principu ultrazvučnog signala za determinisanje distance i koristi se na primernoj površini kod delimičnog premera da brzo odredimo da li se stablo nalazi u okviru primerne površine ili van nje.


Digitalna traka

Digitalna traka je dodatak za DP II prečnicu i koristi se za unapređeni premer dužine sortimenata u šumarstvu.


Radio Enter dugme

Potvrđivanje podataka na DP II kompjuterizovanoj prečnici je olakšano sa instaliranim Radio enter dugmetom na Smart skali.


Digitech tastatura

Koristeći Digitech tastaturu, unos različitih podataka u DP II kompjuterizovanu prečnicu će biti mnogo lakši.