: 022/614-197, 062/614-197

Klinometar

Haglofov klinometar je instrument koje se koristi za brze i precizne rezultate merenja nagiba i visine. U unapređenoj verziji se može računati distanca u instrumentu.


Instrument je veoma jednostavan za upotrebu, a potrošnja baterije je minimalna.


Klinometar se izrađuje u više varijanti i koriste se u zavisnoti od potreba korisnika.


EC II-D Klinometar (visina, nagib)

EC II-D klinometar je terenski instrument, jednostavne konstrukcije, i koristi se za merenje nagiba i visine nekog objekta, obično drveta. Instrument je veoma jednostavan za upotrebu i poseduje samo tri dugmeta, a potrošnja baterije je minimalna. Novi model ovog instrumenta kalkuliše i distancu do objekta.


CI Klinometar (nagib)

CI klinometar je idealan instrument za merenje nagiba stabla, puta, građevine i drugih objekata na brz i jednostavan način.


HCH Klinometar (kompas, nagib, visina)

HCH klinometar ima ugrađen kompas za azimute od 0 do 360 stepeni. Instrument takođe meri visine i nagibe. Rukovanje jednim dugmetom omogućuje korisniku prebacivanje sa kompasa na klinometar jednim pritiskom.


HCC Klinometar (kompas, nagib)

HCC klinometar je instrument za merenje nagiba i ima ugrađen kompas. Koristi se za merenje horizontalnih i vertikalnih uglova.