: 022/614-197, 062/614-197

DP GPS

Pozicionirajte podatke premera.

DP GPS je modul za navigaciju i pozicioniranje na terenu direktno sa DP II kompjuterizovanom prečnicom.


DP GPS modul i odgovarajuća aplikacija će omogućiti pozicioniranje i navigaciju sa vašom DP II kompjuterizovanom prečnicom u isto vreme dok izvodite redovan terenski posao. DP GPS modul se kontroliše preko DP II prečnice. Napajanje se vrši preko baterije prečnice, a podaci se smeštaju na internu memoriju DP II prečnice.DP GPS ima 33 kanala i podržava nekoliko različitih satelitskih sistema kao što su GPS (US), GLONASS (Rusija), Galileo (EU) i GZSS (Japan). DP GPS takođe podržava korekciju signala koristeći SBAS: WAAS (Amerika), EGNOA (Evropa) i MSAS (Japan) koji će unaprediti pozicioniranje u otežanim terenskim uslovima. Tačnost dostiže do 2,5 m na otvorenom terenu, a algoritmi predviđaju satelitske pozicije do 3 dana koristeći podatke iz najnovijih konfiguracija do mesec dana u DP GPS.


Zavisno koja se aplikacija koristi u DP II kompjuterskoj prečnici, postoji različite mogučnosti za primenu modula na terenu. Pozicioniranje primerne površine i/ili stovarišta, podešavanje koordinate za navigaciju, snimanje granice između odseka ili poseda, kalkulacija površine na terenu su samo neko od mogućnosti korišćenja ovog uređaja.