: 022/614-197, 062/614-197

Digitalna Traka

Unapredite premer dužine trupaca!

Digitalna traka je dodatak za DP II prečnicu i koristi se za unapređeni premer dužine sortimenata u šumarstvu.


Digitalna traka je elektronski digitalni merni dodataka za DP II kompjuterizovanu prečnicu. Dužina trupca se meri direktno u kompjuter prečnice i omogućuje operateru na terenu efikasan rad bez potencijalnih grešaka kod premera.


Digitalna traka ima primenu i kod kalibracije harvesterskih mašina.


Digitalna traka se može uz odgovarajući program na DP II prečnici koristiti i za premer obima stabla, a zatim preračunavati u prečnik.