: 022/614-197, 062/614-197

Vertex V

Vertex IV je najprodavaniji instrument za merenje visina u šumarstvu!


Vertex IV omogućuje precizne i pouzdane rezultate merenja u svim šumskim terenima i uslovima. Ovaj instrument omogućuje merenje visina, distanci, uglova i horizontalnih rastojanja.


Ultrazvučni sistem merenja distanci je vrlo pogodan za rad u šumarstvu, čime je moguće premer vršiti i u uslovima guste prizemne vegetacije. Instrument ima vrlo malu potrošnju baterije, tako da je omogućen dugotrajan rad na terenu.


Merenje distance


Sa proverenom ultra zvučnom metodom merenja i vrlo vidljivom končanicom, Verex IV nudi precizne distance i u gustom podrastu. Ultra zvučni metod je pogodan kod primernih površina za distanci do 30 metara u uslovima gustog podrasta, gde je meta slabo vidljiva.


Merenje visina


Vertex IV omogućava brzo i precizno merenje visina sa bilo koje tačke u odnosu na mereni objekat.


Postavljanjem transpondera na drvo, bira se bilo koja pozicija odakle je objekat najbolje vidljiv. Nanišani se transponder, pritisne enter dugme i očita razdaljina. Zatim se nanišani visina koju želimo da merimo i pritiskom na dugme, visina se pojavljuje na displeju. Sa iste tačke se može meriti neograničeni broj visina, a poslednje 4 su prikazane na displeju.


Merenje ugla


Vertex IV ima mogućnost merenja uglova na terenu i prikazivanja u stepenima, gradima i procentima. Kod primernih površina je pogodan za preračunavanje horizontalnih distanci.