: 022/614-197, 062/614-197

DP DME

Odredite distancu stabla od centra primerne površine.

DP DME je dodatak za DP II kompjuterizovanu prečnicu.


DP DME se koristi za merenje distance stabla od centra kruga kod delimičnog premera krugova sa konstantnim prečnikom. U radu se koristi pouzdana ultrazvučna tehnologija.DP DME je jedinstveni dodatak za DP II kompjuterizovanu prečnicu. Radi na principu ultrazvučnog signala za determinisanje distance i koristi se na primernoj površini kod delimičnog premera da brzo odredimo da li se stablo nalazi u okviru primerne površine ili van nje. Komplet DP DME sistem sadrži DP DME merni instrument, transponder T3 i monopod sa adapterom.