: 022/614-197, 062/614-197

DP DME

DP DME je dodatak za DP II kompjuterizovanu prečnicu.


DP DME se koristi za merenje distance stabla od centra kruga kod delimičnog premera krugova sa konstantnim prečnikom. U radu se koristi pouzdana ultrazvučna tehnologija.DP DME je jedinstveni dodatak za DP II kompjuterizovanu prečnicu. Radi na principu ultrazvučnog signala za determinisanje distance i koristi se na primernoj površini kod delimičnog premera da brzo odredimo da li se stablo nalazi u okviru primerne površine ili van nje. Komplet DP DME sistem sadrži DP DME merni instrument, transponder T3 i monopod sa adapterom.