: 022/614-197, 062/614-197

Vertex V

Omiljeni šumarski instrument za precizna merenja!

Vertex V je naš najprodavaniji instrument za precizne visine, uglove, rastojanja, kao i horizontalna redukovana rastojanja merena u šumi i polju. Sa Vertex V se dobijaju tačna merenja čak i u gustom podrastu. Sposoban je za merenje neograničenog broja visina po objektu, sa bilo koje razdaljine do 30 m ili više! Mali i robustan, Vertex V ima aluminijumsko kućište, zalivenu elektroniku i veliki, čitljivi alfanumerički ekran. Ugrađeni tilt senzor dozvoljava tačna merenja visina na nagibu ili na brdu. Kalibracija je laka, a ugrađena infrared ili Bluetooth veza omogućuje direktan prenos rezultata merenja na neki eksterni uređaj za memorisanje i obradu podataka (kompjuterizovana prečnica ili PDA).

Vertex V omogućuje precizne i pouzdane rezultate merenja u svim šumskim terenima i uslovima. Ovaj instrument omogućuje merenje visina, distanci, uglova i horizontalnih rastojanja.


Ultrazvučni sistem merenja distanci je vrlo pogodan za rad u šumarstvu, čime je moguće premer vršiti i u uslovima guste prizemne vegetacije. Instrument ima vrlo malu potrošnju baterije, tako da je omogućen dugotrajan rad na terenu.


Merenje distance


Sa proverenom ultra zvučnom metodom merenja i vrlo vidljivom končanicom, Verex V nudi precizne distance i u gustom podrastu. Ultra zvučni metod je pogodan kod primernih površina za distanci do 30 metara u uslovima gustog podrasta, gde je meta slabo vidljiva.


Merenje visina


Vertex V omogućava brzo i precizno merenje visina sa bilo koje tačke u odnosu na mereni objekat.


Postavljanjem transpondera na drvo, bira se bilo koja pozicija odakle je objekat najbolje vidljiv. Nanišani se transponder, pritisne enter dugme i očita razdaljina. Zatim se nanišani visina koju želimo da merimo i pritiskom na dugme, visina se pojavljuje na displeju. Sa iste tačke se može meriti neograničeni broj visina, a poslednje 4 su prikazane na displeju.


Merenje ugla


Vertex V ima mogućnost merenja uglova na terenu i prikazivanja u stepenima, gradima i procentima. Kod primernih površina je pogodan za preračunavanje horizontalnih distanci.Snimljeni podaci merenja mogu biti poslati bežično kao csv fajl u Haglof Link-Files aplikaciju. Fajlovi prebačeni u Haglof Link mogu se deliti putem email-a, Dropbox, iCloud, Google Drive ili slične aplikacije. Ovi fajlovi se mogu i otvoriti direktno iz Haglof Link aplikacije u vašem uređaju u nekoj aplikaciji (npr. Excel).