: 022/614-197, 062/614-197

Vertex Laser Geo

Sve što Vam je potrebno u daljinomeru - visinomeru!

Predstavljamo novi model instrumenta sa izuzetnim funkcionalnostima pogodan za šumarske stučnjake, prostorne planere, inženjere, konstruktore i sve vrste premera.


Instrument je pogodan za programiranje i integrisani su GPS uređaj i kompas.Karakteristike dugog dometa s visoko preciznim laserom i integrisanim senzorima nagiba i kompasa za tačna 3D merenja. Rezultati su prikazani na integrisanom displeju i eksternom grafičkom displeju.


Ugrađeni GPS prijemnik i numerički ID-atribut sa 5 položaja omogućavaju vam da označite važne podatke sa koordinatama jednostavnim pritiskom na taster. Vaši podaci se čuvaju na ugrađenom SSD disku i odmah su dostupni za dalju obradu kada povezujete standardni USB 2.0 interfejs na bilo koji računar ili Apple računar. Nisu potrebne instalacijske rutine, pretvaranje softvera ili specijalni upravljački programi. Podaci o vašem polju mogu se otvoriti direktno u vašoj omiljenoj GIS ili nekoj tabelarnoj aplikaciji. Kompleksne operacije kao što su merenje područja, 3D mapiranje objekta i mapiranje traga imaju integrisane funkcije koje su vam dostupne bez ikakvih spoljašnjih alata. Funkcija 3D Vector vam omogućava da izmerite horizontalne ciljeve kao što je širina objekta.


Integrisana ultrazvučna tehnologija u modelu Vertex Laser Geo je odlična ako se vaš rad uglavnom odvija u šumi. Ultrazvuk je superiorniji u poređenju sa alternativnim metodama, jer se može koristiti u gustim šumama i gde je gust podrast ispod nje. Vertex Laser sistem radi sa ultrazvučnim transponderom. Koristite u kružnim primernim površinama da biste brzo i tačno utvrdili da li je drvo ušlo u uzorak ili je van njega!


3-tačke, 2-tačke ili 1-tačka ili direktna merenja visine - odaberite željenu metodu za rad u jednostavnom meniju. Viziranje kroz ne uvećanu tačku vam pomaže da identifikujete pojedinačne ciljeve kao što su vrhovi drveta i dalekovodi.


Mogu se implementirati nove funkcije i ponuditi alternativni firmvare-ovi za specifične korisničke standardne aplikacije. Kontaktirajte nas za detalje i ponudu!


Ugrađeni Bluetooth V4 niskoenergetski primopredajnik omogućava bežični prenos podataka velikog opsega na vaš omiljeni ručni uređaj. Instrumenti imaju ugrađenu, dugotrajnu Li-Ion bateriju i punjenje se vrši pomoću mini USB interfejsa.


Osobine

Vertex Laser Geo je pogodan za merenje dugih distanci sa visoko preciznim laserom i integrisanim tilt- i kompas senzorom za tačna 3D merenja.


GPS i mapiranje

Ugrađeni GPS prijemnik i numerički ID atribut dozvoljava da se taguju važni podaci sa kordinatama jednostavnim pritiskom tastera. Podaci se memorišu na ugrađenu SSD memoriju i odmah su dostupni za dalje procesiranje kada se instrument konektuje preko USB 2.0 interfejsa na neki PC ili Apple računar. Nisu potrebne instalacije rutina, konvertovanje softvera ili specijalni drajveri. Terenski podaci se mogu otvoriti u vašoj omiljenoj GIS ili tabelarnoj aplikaciji.


Šumarstvo

Odaberite Vertex Laser Geo instrument sa ugrađenom ultrazvučnom tehnologijom ako je vaš terenski rad baziran u šumi. Ultrazvuk je superioran u odnosu na alternativne metode ako se koristi u gustoj šumi i gustom podrastu. Vertex Laser sistem radi sa ultrazvučnim transponderom. Na primernim površinama kod taksacije, na lak način ćete odrediti da li je stablo u okviru kruga ili van njega.Merenje visine

Merenje u 3-tačke, 2-tačke ili 1 tačka – izaberite najpogodniji metod u jednostavnom meni sistemu.Nadogradnja i prilagođavanje

Mogu se implementirati nove funkcije i ponuditi alternativni firmvare-ovi za specifične korisničke standardne aplikacije. Kontaktirajte nas za detalje i ponudu!


Komunikacija i energija

Ugrađeni Bluetooth V4 Low Energy primopredajnik omogućava širok opseg bežičnog prenosa podataka na vaš omiljeni ručni uređaj. Instrumenti imaju ugrađenu, dugotrajnu Li-Ion bateriju i punjenje se obavlja sa mini USB interfejsom.